Spotkanie Rady Parafialnej w sprawie naprawy szkód