Księża

 

Księża proboszczowie naszej parafii:

Ks. Zygfryd Jabłoński (zm. 21.03.2010) 01.1961 – 15.12.1974
Ks. Florian Kałdoński 15.12.1974 – 15.02.1975
Ks. Henryk Grubich (zm. 15.04.2011) 15.02.1975 – 01.07.1985
Ks. Jan Kulpiński (zm.13.03.2004) 01.07.1985 – 30.06.1995
Ks. Andrzej Ostrowski 01.07.1995 – 28.02.2000
Ks. Adam Kapka 01.03.2000 – 31.07.2004
Ks. Rafał Wojtczak 01.08.2004 –