Księża

 

Księża proboszczowie naszej parafii:
 

Ks. Zygfryd Jabłoński (zm. 21.03.2010)   01.1961 – 15.12.1974
Ks. Florian Kałdoński   15.12.1974 – 15.02.1975
Ks. Henryk Grubich (zm. 15.04.2011)   15.02.1975 – 01.07.1985
Ks. Jan Kulpiński (zm.13.03.2004)   01.07.1985 – 30.06.1995
Ks. Andrzej Ostrowski   01.07.1995 – 28.02.2000
Ks. Adam Kapka   01.03.2000 – 31.07.2004
Ks. Rafał Wojtczak   01.08.2004 – 01.07.2021
Ks. Janusz Umerle   01.07.2021 –