Parafia

Kościół należy do diecezji gnieźnieńskiej. Położony jest pomiędzy Gnieznem a Wrześnią. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1399 roku. Kościół jest orientowany, zrębowy, z węższym prezbiterium. Dach kryty jest gontem z wieżą od strony zachodniej. Od 2004 roku proboszczem jest ks. mgr Rafał Wojtczak.

W styczniu 2010 parafia liczyła około 219 rodzin, tj. ok. 783 wiernych i swoim zasięgiem obejmuje wsie: Grzybowo, Kleparz, Królewiec, Stanisławowo, Wódki, część Sędziwojewa i Mierzewa.

Rada Parafialna i Ekonomiczna na dzień 29.IX.2006: Stanisław Majchrzycki, Kazimierz Sawiński, Elżbieta Brzostowicz, Marta Radziewicz, Marek Pech, Małgorzata Kubiak, Mariusz Szuba, Wiesław Sikora, Wiesław Rewers, Leszek Bartkowiak, Ryszard Rekruciak, Czesław Tłoczek, Jarosław Cichosz, Leszek Zieliński, Sławomir Pomogier.

Drewniany ołtarz główny z około 1805 roku; w centrum obraz Zaślubiny Najświętszej Marii Panny.

Pict0016

Św. Michał Archanioł – obraz olejny namalowany na płótnie z końca XVIII lub początku XIX wieku.

20004

Drewniany ołtarz z 1980 r. – płaskorzeźba przedstawiająca Michała Archanioła walczącego ze smokiem.

20003

Obecny ołtarz z 1996 r.; w centrum obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w.

foto002

Św. Michał Archanioł namalowany w 1997 r.

foto018

Zaślubiny Najświętszej Marii Panny z XIX w.

foto028