Odpust Parafialny

Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Mariusz Misiorowski

Dożynki Parafialne

Mszę dożynkową sprawował ks. Bartosz Golnik