Odpust Parafialny

Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Mariusz Misiorowski