Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Po Mszy św., po procesji, dziewczynki obsypały księdza proboszcza kwiatami.