Poświęcenie różańców i książeczek

Poświęcenie różańców i książeczek do nabożeństwa dzieci mających przystąpić do I Komunii Św.