Odpust Parafialny. Mszę św. sprawował i kazanie wygłosił Ks.Biskup Krzysztof Wętkowski